Menu

Content

АРН-16D-М18

1. Предназначение


1.1 Автоматичния регулатор на напрежение (АРН16D-М18) представлява електронно комутационно устройство клас С6 и е предназначен за автоматично управление и контрол на работата на янсеновия регулатор на напрежение в дву - и            тринамотъчни  силови трансформатори 110/35/2520/10/6 kV в съответните подстанции високо/средно напрежение.
1.2 Устройството е предназначено за вертикален монтаж в закрити помещения, в командна или релейна зала на силовите подстанции.

2. Условия на експлоатация:
2.1 Работен температурен режим от -15 до +55 °С
2.2 Относителна влажност на въздуха до 90%
2.3 Атмосферно налягане до 106 kN/m?

3 Условия на съхранение:
3.1 АРН трябва да се съхраняват в помещения, защитени от прах, пари на киселини, основи и газове с корозивно действие.
3.2 Температура на съхранение - от - 25 до + 60° C
3.3 Относителна влажност на въздуха до 90%.

4. Показатели и номинални стойности:
4.1 Захранващо напрежение 100…220 VAC/DC ±20 %,50Hz/за АС/.
4.2 Контролирано напрежение U x 100 VАС/, 50 Hz
4.3 Диапазон на регулиране: - 25...+25% от Ux
4.4 Управление на Янсенов Регулатор. / Я.Р/-АС или DC.
4.6 Зона на нечувствителност: от 1...20%Ux
4.7 Продължителност на командата: 1.5...3 S стандартно/до 8 сек. /програмируемо/
4.8 Времезакъснение за подаване на команда: фиксирани времена- интегрално като функция на di/dt , du/dt .
4.9 Начин на установяване на зоната на регулиране:-цифрово
4.10 Токова компенсация: 0...15% 
4.11 Претоварване по ток In = 10Imax
4.12 Блокировка при повишение на напрежението над максимално пределно значение - 150% U ном.
4.13 Скоростно превключване "нагоре" при понижение на напрежението функция на du/dt
4.14 Бързо превключване "надолу" при повишение на напрежението функция на du/dt
4.15 Блокировка при понижение на напрежението под мин. пределно значение
4.16 Блокировка при самоволно движение на Я.Р. без команда.
4.17 Блокировка при продължаващо движение на Я.Р. след команда извън зона.
4.18 Блокировка при: повишение на напрежението над максимално пределно значение , при понижение на напрежението под мин. пределно значение (<U), свръх ток и ток по-малък от Ін (>І, <І )
4.19 Контрол времето за превключване между две степени 
4.20 Възможност за преминаване на местно или дистанционно управление с допълнителен бутон.Устройството има две отделни настройки за средно напрежение при V.3 и автоматичен избор на намотка в зависимост от товара.
4.21 Език на менюто - английски .
4.22 Корпусът на устройството има възможност за монтаж на стена (лицев панел) - преден монтаж , в шкаф (табло) - заден монтаж, или на стандартна монтажна рейка
4.24 Консумирана мощност при 220 VAC- 10 W
4.25 Релейни изходи - не по малко от 9
4.26 Напреженови входове - 3/4
4.27 Токови входове - 1/2
4.28 Напреженови изходи - 3
4.29 Токови изходи - 0
4.30 Параметри на релейните изходи 220 VАС 6 А
4.31 Съотношение L/R ?40 ms.
4.32 Диелектрично съпротивление между намотките и контакта АС 5000V/1м.
4.33 Диелектрично съпротивление между контактите АС 1000V/1 м.
4.34 Брой превключвания електрически под товар 200 000.
4.35 Конструктивни данни - габаритни размери: 200х200х120 мм; тегло: 2.0 кг.
4.36 Защита на клемите от пряк допир, изолационно съпротивление, електрическа якост -Съгласно БДС EN 60439-1:2012
4.25 Степен на защита на завършено изделие след монтаж в мястото на експлоатация
/Лицев панел IP51/корпусIP20/ съгласно БДС EN 60529:2004
4.26 Електромагнитна съвместимост ЕМС съгласно БДС EN 55011:2003
4.27 Комуникации RS 232,RS485,Modbus  TCP/IP, RTU, IEC 61850-105.                            

ЕЛТОМС ООД

ул.Г.Михайловски 27, Стара

Загора, 6000 България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 42 624560 / +359 42 603624

Log In or Register