Menu

Content

АРН-16D

1. Предназначение
1.1 Автоматичния регулатор на напрежение (АРН16D) представлява електронно комутационно устройство клас С6 и е предназначен за автоматично управление и контрол на работата на янсеновия регулатор на напрежение в дву- и тринамотъчни силови трансформатори 110/35/2520/10/6 kV в съответните подстанции високо/средно напрежение.
1.2 Устройството е предназначено за вертикален монтаж в закрити помещения, в командна или релейна зала на силовите подстанции.

2. Условия на експлоатация:
2.1 Работен температурен режим от -15 до +55 °С
2.2 Относителна влажност на въздуха до 90%
2.3 Атмосферно налягане до 106 kN/m?

3 Условия на съхранение:
3.1 АРН трябва да се съхраняват в помещения, защитени от прах, пари на киселини, основи и газове с корозивно действие.
3.2 Температура на съхранение - от - 25 до + 60° C
3.3 Относителна влажност на въздуха до 90%.

4. Показатели и номинални стойности:
4.1 Захранващо напрежение 100…220 VAC/DC ±20 %,50Hz/за АС/.
4.2 Контролирано напрежение U x 100 VАС/, 50 Hz
4.3 Диапазон на регулиране: - 25...+25% от Ux
4.4 Управление на Янсенов Регулатор. / Я.Р/-АС или DC.
4.6 Зона на нечувствителност: от 1...20%Ux
4.7 Продължителност на командата: 1.5...3 S стандартно/до 8 сек. /програмируемо/
4.8 Времезакъснение за подаване на команда: фиксирани времена- интегрално като функция на di/dt , du/dt .
4.9 Начин на установяване на зоната на регулиране:-цифрово
4.10 Токова компенсация: 0...15% през 1%, при Imax. .../5A
4.11 Претоварване по ток In = 10Imax
4.12 Блокировка при повишение на напрежението над максимално пределно значение - 150% U ном.
4.13 Скоростно превключване "нагоре" при понижение на напрежението функция на du/dt
4.14 Бързо превключване "надолу" при повишение на напрежението функция на du/dt
4.15 Блокировка при понижение на напрежението под мин. пределно значение - -70% U ном.
4.16 Блокировка при самоволно движение на Я.Р. без команда.
4.17 Блокировка при продължаващо движение на Я.Р. след команда извън зона.
4.18 Блокировка при: повишение на напрежението над максимално предел-но значение (>U), понижение на напрежението под мин. пределно значение (<U), свръх ток и ток по-малък от Ін (>І, <І ) - 0 ? 500 s.
4.19 Контрол времето за превключване между две степени - 3 ..20 s. /до 30 сек. програмируемо включващо контрол времето за превключване на степен, подаване на сигнал от моторното задвижване на ЯР за потвърждаване на действителна команда , подаване на сигнал от регулатора за грешна или неизпълнена команда и изключване на моторното задвижване на ЯР при движение без команда /
4.20 Възможност за преминаване на местно или дистанционно управление с допълнителен бутон.Устройството има две отделни настройки за средно напрежение при V.3 и автоматичен избор на намотка в зависимост от товара.
4.21 Език на менюто - английски .
4.22 Корпусът на устройството има възможност за монтаж на стена (лицев панел) - преден монтаж , в шкаф (табло) - заден монтаж, или на стандартна монтажна рейка
4.24 Консумирана мощност при 220 VAC- 10 W
4.25 Релейни изходи - не по малко от 9
4.26 Напреженови входове - 3
4.27 Токови входове - 1
4.28 Напреженови изходи - 3
4.29 Токови изходи - 0
4.30 Параметри на релейните изходи 220 VАС 6 А
4.31 Съотношение L/R ?40 ms.
4.32 Диелектрично съпротивление между намотките и контакта АС 5000V/1м.
4.33 Диелектрично съпротивление между контактите АС 1000V/1 м.
4.34 Брой превключвания електрически под товар 200 000.
4.35 Конструктивни данни - габаритни размери: 200х200х120 мм; тегло: 2.0 кг.
4.36 Защита на клемите от пряк допир, изолационно съпротивление, електрическа якост -
Съгласно БДС EN 60439-1:2002
4.25 Степен на защита на завършено изделие след монтаж в мястото на експлоатация
/Лицев панел IP51/корпусIP20/ съгласно БДС EN 60529:2004
4.26 Електромагнитна съвместимост ЕМС съгласно БДС EN 55011:2003

ЕЛТОМС ООД

ул.Г.Михайловски 27, Стара

Загора, 6000 България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 42 624560 / +359 42 603624

Log In or Register