Logo
Печат на тази страница

АВН-02

СНПЧ А7 Рязань, обзоры принтеров и МФУ

ЦИФРОВ АМПЕРМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОК В СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ 110/20/10 /6 КV

Цифровият ампермер тип АВН-02 служи за измерване на ток преобразуван от токов трансформатор с номинален изход 5А.Анализът и обработката на на информацията се осъществяват на базата на разработен от фирмата софтуер на базата на процесор INTEL. Стойностите на тока се индикират
цифрово чрез 28 мм светодиодна индикация. Приборът има възможност посредством сканиращо устройство за дистанционно предаване на информацията към РС и към съответните теле механични
системи.Пиковите стойности на тока се запаметяват в паметта на процесора и при необходимост се визуализират.Приборът е конструктивно изпълнен за вграждане в табло в силови подстанции
на мястото и с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори.

Основна грешка в % от обхвата: 1 %;
Захранващо напрежение: 100...250VАC/DC;
Токова трансформация: / ….5А;
Измерван ном.ток 0…2000 А;
Режими на работа при претоварване - при ток 10 А - продължителен;
при ток 20 А - не-повече от 40 сек.;
Цифрова индикация: 4 разрядна,с плаваща запетая ;
Индикация при претоварване да;
Консумирана мощност при 220V: 5 W ;
Изпълнение: smd-монтаж;
Диапазон на измерване:(10…150) % Uном .;
Работен температурен диапазон:0…+55° С;
Габаритни размери: 137x137/±1mm;

web design Max Bukovski All rights reserved.