Logo
Печат на тази страница

ЕСУ-02

СНПЧ А7 Рязань, обзоры принтеров и МФУ

ЕЛЕКТРОННА АВАРИЙНА СИРЕНА ЗА СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ

1.Техническо описание
Eлектронните универсални аварийни сирени от типа ЕСУ представляват са аналогово/цифрови сигнални устройства, които са предназначени за привличане на вниманието на дежурните оператори в командните зали на силови подстанции, при възникване на аварийни или други ситуации изискващи оперативна намеса . Устройството подава звуков сигнал при настъпване на аварийна ситуация в съответната подстанция. Работи както с право така и с променливо напрежение 110/220 V. Възпроизвежда три модулирани сигнала на основния с различна честота.
Състои се от 3 основни блока както следва:
- захранващ блок;
- мултивибратори ниска и висока честота;
- усилвателен блок и блок управление;

2. Технически характеристики
- Номинално работно напрежение: 100... 220 V АС/DC;
- Конс. мощност в активен режим : ~10W ;
- Работен интервал по напрежение: 65....300 VАС/ DC ;
- Релейни изходи - не,
- Конструктивни данни:
- Габаритни размери 80х80х130 мм.;
- Тегло 0,15 кг.;
- Клеми за присъединяване на външни връзки-
2х2,5 кв.мм ;

web design Max Bukovski All rights reserved.