Menu

Content

СНАБ 09

СНПЧ А7 Рязань, обзоры принтеров и МФУ

СИГНАЛИЗАТОР ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ В АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Контролерът при неизправности в акумулаторната батерия /СНАБ 09/ представлява цифрово устройство, което служи за посредствен контрол на стойността на напрежението и тока на оперативната буферна батерия 220V - DC, както и изправността на зарядната верига. Освен това СНАБ 09 индикира стойностите на напрежението, тока, пулсациите на II хармонична съставляваща на напрежението и несиметрията на фазите и сигнализира при отклонение от установените норми. Приборът служи и за контрол на процесите заряд разряд на акумулаторните батерии чрез контрол по ток.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ:
1.Прибора следи напрежението на акумулаторните батерии при предварително зададени горна и долна граница на критично напрежение.При спадане на напрежението под долната граница или превишаване на горната, сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково.
2.Освен това се контролира и целостта на веригата от зарядното устройство до акумулаторната батерия. При наличие на прекъсната верига или клетка от АБ с повишено вътрешно съпротивление, сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково.
3. При наличие на несиметрия на фазите надвишава- ща 25% от Uном. СНАБ 09 сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково, като при това показва дали несиметрията е към плюса или минуса.
Всички функции се програмират и могат да се променят по избор на потребителя.
4. Функционални звена в СНАБ 09:
СНАБ 09 се състои от следните звена:
- звено захранващи напрежения,
- звено аналогово,
- звено цифрово,
- звено индикаторно,
- звено филтърно,
-звено релета.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И КОМПЛЕКТНОСТ:

Чувствителеност по напрежение: 1,5% Uном.;
Амплитуда на променливотоковата съставна: U <20 V< U 600 V ;
Консумирана мощност при 220 V DC: 6 W ;
Работен интервал по напрежение: 165....300 V DC ;
Ток: 40 А ;
Номинално работно напрежение: 220 V DC ;
Работен температурен обхват : -20…+55°С ;
Влажност на въздуха: < 90% ;
Атмосферно налягане 106 kN/m² ;
Релейни изходи 3 бр.нормално отворени,V/A 220/8 ;
Габаритни размери: Външни:144x144x115mm;За отвор/137x137/±1mm;
Тегло: 0,42 кг ;
Всеки прибор се комплектова с 2 броя монтажни скоби и винтове ,техническо описание и инструкция за монтаж и експлоатация

ЕЛТОМС ООД

ул.Г.Михайловски 27, Стара

Загора, 6000 България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 42 624560 / +359 42 603624

Log In or Register